Ticket Service Kiosk

“จองง่ายได้ตั๋วเร็ว”….สู่มิติใหม่ของการเดินทาง นวัตกรรมใหม่จากบางกอกแอร์เวย์สที่จะทำให้การออกบัตรโดยสารเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นด้วยระบบ Discover A Lot More